Thẻ: CÁCH TRỊ BỆNH KHẢM TRÊN CÂY KHOAI MÌ

CÁCH TRỊ BỆNH KHẢM TRÊN CÂY KHOAI MÌ

Nguyên nhân: Do sử dụng hom giống đã nhiễm bệnh và do vật chủ trung gian truyền bệnh là bọ phấn trắng. Tác nhân gây bệnh:  Bệnh do virus SLCMV (Sri Lanka Cassava Mosaic Virus) gây ra. Triệu chứng bệnh: Triệu chứng phổ biến và dễ nhận diện là trên lá xuất hiện các vết […]

Read More