PICANA 450EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, RỆP SÁP, RẦY XANH, RUỒI VÀNG

PICANA 450EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, RỆP SÁP, RẦY XANH, RUỒI VÀNG

180.000 

Quy cách: chai 240ml

Description

Hoạt chất:

Chlorfenapyr 30g/l

Lambda-cyhalothrin 20g/l

Profenofos 400g/l

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033

Xin cảm ơn!