Published on 10 Tháng Sáu, 2024 by

THÀNH PHẦN của ETOGGO 20SC
Abamectin: 4% w/w
Etoxazole: 16% w/w
Phụ gia đặc biệt: 80% w/w
Xem thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Xin cảm ơn!
Category