THUỐC TRỪ BỆNH MIGHTY 560SC – TR_Ị BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY DƯA CHUỘT

THUỐC TRỪ BỆNH MIGHTY 560SC – TR_Ị BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY DƯA CHUỘT

Posted On November 6, 2021 at 8:42 am by / Comments Off on THUỐC TRỪ BỆNH MIGHTY 560SC – TR_Ị BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY DƯA CHUỘT

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Azoxystrobin 60g/l + Chlorothalonil 500g/l : 560g/l
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

Công dụng tác dụng

Mighty 560SC chứa Azoxystrobin 60g/l + Chlorothalonil 500g/l có công dụng trong việc phòng, điều tr_ị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

Phạm vi sử dụng

Mighty 560SC là thuốc được sử dụng trong Nông Nghiệp trong việc phòng và tr_ị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải. Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc vào mục đích khác vì các thuốc BVTV hầu hết đều độc hại với con người.

Liều lượng và cách dùng

1. Dùng Mighty 560SC cho dưa chuột để tr_ị sương mai

Liều lượng: 0.5 – 0.7 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-7%

TƯ VẤN KỸ THUẬT : 0933.067.033

Xin cảm ơn!