Thẻ: TRỊ thối nhũn rau

STARNER 20WP – THUỐC ĐẶC TRỊ VI KHUẨN CHO CÂY TRỒNG

STARNER 20WP – THUỐC ĐẶC TRỊ VI KHUẨN CHO CÂY TRỒNG TRIỆU CHỨNG BỆNH THỐI NHŨN BẮP CẢI Bệnh thường phát sinh khi cải bắp đã cuốn, cây đã nở kín đất. Bệnh thường xuất hiện ở phần cây sát gốc hoặc các lá già sát đất ẩm thấp, sau đó lan vào trong và […]

Read More