Thẻ: rầy thánh giá

BAKARI 512EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

BAKARI 512EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG SÂU VẼ BÙA LÀ GÌ?  Đặc điểm hình thái, sinh học và vòng đời của sâu vẽ bùa Sâu vẽ bùa có tên khoa học Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae), có nguồn gốc từ Đông Nam Á, là loài gây hại quan trọng […]

Read More