Thẻ: https://huybvtv.com/

SIÊU LÂN 86 – TẠO MẦM HOA CHO CÂY SẦU RIÊNG

SIÊU LÂN 86 – TẠO MẦM HOA CHO CÂY SẦU RIÊNG TẠO MẦM HOA CẦN LÀM GÌ? Ở giai đoạn này bà con cần bón lân cho cây để kích thích hình thành mầm hoa, tạo cảm ứng ra hoa. Lân là chất giúp tạo mầm non để cây ra hoa và đậu trái. Lân […]

Read More

BAKARI 512EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

BAKARI 512EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG SÂU VẼ BÙA LÀ GÌ?  Đặc điểm hình thái, sinh học và vòng đời của sâu vẽ bùa Sâu vẽ bùa có tên khoa học Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae), có nguồn gốc từ Đông Nam Á, là loài gây hại quan trọng […]

Read More

STARNER 20WP – THUỐC ĐẶC TRỊ VI KHUẨN CHO CÂY TRỒNG

STARNER 20WP – THUỐC ĐẶC TRỊ VI KHUẨN CHO CÂY TRỒNG TRIỆU CHỨNG BỆNH THỐI NHŨN BẮP CẢI Bệnh thường phát sinh khi cải bắp đã cuốn, cây đã nở kín đất. Bệnh thường xuất hiện ở phần cây sát gốc hoặc các lá già sát đất ẩm thấp, sau đó lan vào trong và […]

Read More