Thẻ: BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH

BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH, CÁC LOẠI BỆNH CHO CÂY CAO SU

Hiện nay, cây cao su đang mắc những bệnh như: Phấn hồng, thán thư, vàng lá, khô lá, rụng lá sớm, héo đen đầu lá, trên chồi non và trái vết bệnh có màu nâu đến nâu đậm gây chết chồi và khô trái…  Nguyên nhân: – Bệnh do nấm gây ra. Ở vườn kiến […]

Read More