Danh mục: THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG

THIBIRAN 550ec ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC QUẢ BỌ XÍT MUỖI 450ml pha được 400lit nước

GIÁ SP: 300.000Đ QUY CÁCH: 450ML Mô tả sản phẩm Chi tiết sản phẩm

Read More

CHAI 450ML THIACYFOS 600EC – THUỐC DIỆT CON TRÙNG TỔNG HỢP

GIÁ SP: 220.000Đ CHI TIẾT SẢN PHẨM THIACYFOS 600EC – THUỐC DIỆT CON TRÙNG TỔNG HỢP HOẠT CHẤT: Chlorbyrifos Ethyl………………….500g/l Alpha-Cypermethrin………………..50g/l Imidacloprid………………………..50g/l CÔNG DỤNG:  Đặc trị Sâu đục thân, Muỗi hành, rệp sáp, tuyến trùng, mọt đục cành, rầy xanh, bọ trĩ, rầy mềm, sâu đục quả hại cà phê, bọ hà, sâu ăn lá […]

Read More

240ML – TB SIUSAU 40EC – SẠCH CÁC LOẠI SÂU, NHỆN GIÉ, BỌ TRĨ

GIÁ SP: 160.000Đ QUY CÁCH: 240ML Mô tả sản phẩm 🍒🍒 240ML – TB SIUSAU 40EC – SẠCH CÁC LOẠI SÂU, NHỆN GIÉ, BỌ TRĨ🍒🍒👉 Thành phần:Hoạt chất: Emamectin benzoate 1,5%W/W👉 Trọng lượng: 240ML👉 Giá bán: 160,000đ 👉 Công dụng:Hoạt chất Emamectin benzoate tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn phổ tác dụng rộng,vị đ-ộ-c … Chi […]

Read More

THUO DIỆT CÔN TRÙNG THIAFEN 450WG đ-ặc t-rị các loại côn trùng gây hại khó tr-ị đã kháng thuoc

GIÁ SP: 60.000Đ QUY CÁCH: 10G Mô tả sản phẩm THUO DIỆT CÔN TRÙNG THIAFEN 450WG đ-ặc t-rị các loại côn trùng gây hại khó tr- đã kháng thuo.   * Khối lượng tịnh 40g   * Thành phần: Chlorfenapyr 25%w/w, Thiamethoxam 20%w/w   * Công dụng: côn trùng gồm: sâu cuốn lá, sâu đục […]

Read More

240ML – DELTA GOLD 60EC – THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP – RUỒI, MUỖI, RỆP, SÂU KHOANG, SÂU XANH

GIÁ SP: 160.000Đ QUY CÁCH: 240ML Mô tả sản phẩm 🍒🍒 240ML – DELTA GOLD 60EC – THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP – RUỒI, MUỖI, RỆP, SÂU KHOANG, SÂU XANH🍒🍒👉 Quy cách : 240ml👉 Gía bán: 160,000đ👉 Thành phầnDeltamethrin: 30 g/lFipronil: 30 g/lSolven: 940 g/l👉 Công dụng:Delta Gold 60EC là th-u-ố-c diệt côn t… […]

Read More

240ML – TB SIUSAU 40EC – SẠCH CÁC LOẠI SÂU, NHỆN GIÉ, BỌ TRĨ

GIÁ SP: 160.000Đ QUY CÁCH: 240ML Mô tả sản phẩm 🍒🍒 240ML – TB SIUSAU 40EC – SẠCH CÁC LOẠI SÂU, NHỆN GIÉ, BỌ TRĨ🍒🍒👉 Thành phần:Hoạt chất: Emamectin benzoate 1,5%W/W👉 Trọng lượng: 240ML👉 Giá bán: 160,000đ 👉 Công dụng:Hoạt chất Emamectin benzoate tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn phổ tác dụng rộng,vị đ-ộ-c … Chi […]

Read More