Danh mục: HẠT GIỐNG

HẠT GIỐNG KHỔ QUA CAO SẢN TRÁI VỪA 1 gói

GIÁ SP: 20.000Đ Mô tả sản phẩm Thông tin cơ bản Xuất xứ Abkhazia Chi tiết sản phẩm

Read More

HẠT GIÓNG CÀ CHƯA BỊ ĐEN

gia sp: 25.000đ Mô tả sản phẩm Thông tin cơ bản Xuất xứ Abkhazia Loại hạt giống Rau, củ, quả Thời gian thu hoạch 1 Chi tiết sản phẩm

Read More

HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁM

GIÁ SP: 30.000Đ

Read More

HẠT GIỐNG CÂY SUNG MỸ 1Goi

GIÁ SP: 55.000Đ Mô tả sản phẩm Thông tin cơ bản Xuất xứ Mỹ Chi tiết sản phẩm

Read More

HẠT GIỐNG SEN DÁ MIX NHIỀU MÀU

GIÁ SP: 30.000Đ Mô tả sản phẩm Thông tin cơ bản Loại hạt giống Rau, củ, quả Thời gian thu hoạch 1 Xuất xứ Abkhazia Chi tiết sản phẩm

Read More

HẠT GIỐNG DƯA HẤU VINO 1goi

GIÁ SP: 20.000Đ Mô tả sản phẩm Thông tin cơ bản Xuất xứ Abkhazia Loại hạt giống Rau, củ, quả Thời gian thu hoạch 1 Chi tiết sản phẩm

Read More